Sandbakken Marina

63.486512
9.998487
2022-04-23

130

10

0

Havnepris pr. døgn kr. 150,- ink. strøm.
Kontonr: 4336.06.02932.
Vipps: 112 139 (155 pr. døgn)
Kontakt: Magne Nilsen tlf. 934 97 578/ Terje Jønvik tlf. 951 29 092

Innseiling Ved ekstremt lavvann kan dybden utenfor innløpet være kun ca. 160 cm.
Vindforhold: Ingen bølger i havna uansett vindretning.
Havnedybde: Maksimum 3 m ved molo, 2 m ved kai.
Fortøyning: Flytebrygger
Fasiliteter: Dusj, Ferskvann, Kran/løft, Lekeplass, Motorservice, Parkering, Sjøsettrampe, Strøm, Søppelkontainer, Toalett, Båtforhandler.

 • Strøm1 meter
 • Drikkevann1 meter
 • Spillvann1 meter
 • Toalett
 • Dusj
 • Miljøstasjon1 meter
 • Båtutstyrbutikk1 meter
 • Motorservice1 meter
 • Sjøsettingsrampe1 meter
 • Parkering1 meter
 • Sykkelutleie
 • Båtkran1 meter
 • Museum
+4793497578
magnenn@frisurf.no