Skjervøy Havn

70.0295
20.972917
2017-04-20

0

0

0

    +4795006492
    havn@skjervoy.kommune.no
    -