Helårshavn

Havna er isfri. Kameraovervåket. Tilsynsrunder alle dager. Strømuttak på pirene for varme og lys. Erfaring med vindstyrke 32 sek. meter uten problemer for båter i havna. God skjerming i alle retninger, med steinmoloer.

Innseiling

Innseiling fra sør, hold 5-20 m vest av sørmoloen.

Innseiling fra vest «Lina» er dybden bare 1 m på laveste lavvann. «Denne brukes bare av lokalkjente»

Havna ligger på vestsiden av Stokkøya, i le av bruforbindelsen Stokkøy-Linesøya. Trøndelags fineste sandstrand, Hosnasand med div. fasiliteter, bare 300 meter fra havna. Et eldorado for hele familien. Til Post/Dagligvare/Bensin/Diesel/etc. er det ca 4 km. Sjøvei eller landevei.

Fotballspillere kan bruke/ trene på Stokkøy Stadion, som ligger idyllisk til i Guttelvika ca. 2km fra havna.

Fortøyning

Flytekaianlegg. Oppankret med Kjetting / Syntetisk tau av store dimensjoner til molo, samt foranket på sjøbunnen.
Flytekaiene er utstyrt med fenderlist og NØDSTIGE på alle utriggere..

Maks dypgående

5 m

Gjesteplasser

Plasser merket med grønt skilt kan brukes + 70m gjestekai på A og B. + 90 m pir C + ( Pir «D» får 200 meter gjestekai. )

">

Stokkøy Marina

64.047872
9.940959
2022-04-23

150

20

20

Helårshavn

Havna er isfri. Kameraovervåket. Tilsynsrunder alle dager. Strømuttak på pirene for varme og lys. Erfaring med vindstyrke 32 sek. meter uten problemer for båter i havna. God skjerming i alle retninger, med steinmoloer.

Innseiling

Innseiling fra sør, hold 5-20 m vest av sørmoloen.

Innseiling fra vest «Lina» er dybden bare 1 m på laveste lavvann. «Denne brukes bare av lokalkjente»

Havna ligger på vestsiden av Stokkøya, i le av bruforbindelsen Stokkøy-Linesøya. Trøndelags fineste sandstrand, Hosnasand med div. fasiliteter, bare 300 meter fra havna. Et eldorado for hele familien. Til Post/Dagligvare/Bensin/Diesel/etc. er det ca 4 km. Sjøvei eller landevei.

Fotballspillere kan bruke/ trene på Stokkøy Stadion, som ligger idyllisk til i Guttelvika ca. 2km fra havna.

Fortøyning

Flytekaianlegg. Oppankret med Kjetting / Syntetisk tau av store dimensjoner til molo, samt foranket på sjøbunnen.
Flytekaiene er utstyrt med fenderlist og NØDSTIGE på alle utriggere..

Maks dypgående

5 m

Gjesteplasser

Plasser merket med grønt skilt kan brukes + 70m gjestekai på A og B. + 90 m pir C + ( Pir «D» får 200 meter gjestekai. )

    +4745664599
    post@stokkoymarina.no